Online marketing v cestovnom ruchu

 

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ?

Pre pracovníkov zodpovedných za marketing v organizáciách a zariadeniach cestovného ruchu. Na školení sú vítaní zástupcovia súkromných firiem, neziskových organizácií aj verejného sektora.

V súlade s pravidlami Európskeho sociálneho fondu sú oprávnenými účastníkmi iba osoby pracujúce na pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a samostatne zárobkovo činné osoby. Nezamestnaní a brigádnici nie sú oprávnenými účastníkmi školenia.

Zamestnávateľ resp. SZČO musí mať prevádzku a poskytovať služby na Slovensku, avšak mimo Bratislavského kraja. Sídlo zamestnávateľa resp. SZČO sa môže nachádzať aj na území Bratislavského kraja. Zamestnanci musia mať v pracovnej zmluve uvedené miesto výkonu práce na Slovensku, avšak mimo Bratislavského kraja.

ČO ZÍSKATE?

Naučíte sa efektívne využívať webovú stránku v kombinácii so sociálnym sieťami, mobilným a e-mail marketingom za účelom prezentácie a propagácie. Nadobudnete znalosti o základoch reklamy na internete. Budete schopní nastaviť vlastnú reklamnú kampaň. 

Každý účastník školenia získa kvalitný vzdelávací materiál. Účastníci, ktorí úspešne zvládnu záverečný test, získajú certifikát o absolvovaní školenia.

FORMA A ROZSAH VÝUČBY

Prezenčná forma

10 vyučovacích hodín po 45 minút počas jedného dňa

OBSAH ŠKOLENIA

  • Podstata online marketingu
  • Webová stránka ako základný prostriedok online marketingu
  • Marketing podniku na sociálnych sieťach
  • Mobilný marketing
  • E-mail marketing
  • Reklama na internete
  • Účinnosť elektronického marketingu
  • Prípadové štúdie

CENA

Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu je účasť na školení bezplatná.

UPOZORNENIE

Každý záujemca sa môže zúčastniť iba jedného z troch ponúkaných školení. Odporúčame Vám preto vybrať si tému, ktorá najviac vyhovuje vášmu pracovnému zaradeniu.

LEKTORI

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.